Velkommen til den nye grønne verden.

Hestehamp Aps overtog i 2020 alle aktiviteter fra Danhamp der siden 2006 har arbejdet med Industrihamp her i Danmark i alle afskygninger.

For at gå til Hampestrøelsen find underfanen Hestehamp øverst oppe.

Hestehampen er det primære produkt, men der arbejdes også med andre dele af hampen og alle bestillinger eller forespørgsler kan foretages via telefon 22 25 84 44 eller mail hamp@hestehamp.dk

2006-2010 Dyrkning af egen industrihamp til strøelse og diverse  fiberforsøg, hempcrete, mycelium/hampfiberplader og hamp i plast.
2015-2017 Forsøgsarealer af industrihamp til CBD-produktion.
2018-2020 Industrihamp i storskala til CBD-produktion export.
2018-2020 Høst af hampefrø og en masse dyrkningsforsøg på hampen.
2010-2020 Leveret industrihamp til diverse TV-produktioner.

2020      Runder kunde nr 1.000 på Hestehamp
2021-2023 Fordobler salget i tons af Hestehamp på 2 år grundet  
                               krisen  på træpillerne der gav panik i markedet.
2024      Runder kunde nr 2.000 på Hestehamp og vækster
      fortsat  
       
2023      Første reelle leverance til husbyggeri af Hempcrete.

2007-nu  Import af 1.kvalitets-strøelse fra Hampefabrikker i EU
2010-nu  Har leveret hamp til diverse projekter og eksamensopgaver på en del skoler og universiteter rundt omkring i Danmark.

Most green of all.

Som udgangspunkt er hamp grundet sin kraftige vækst en af de afgrøder der optager og lagrer mest Co2.

Dvs hamp skal på sigt være med til at nedbringe/rense luften for Co2 når produkter af hamp eksempelvis bliver brugt i huse der står rigtig mange år inden de bliver nedbrudt.

Samtidig bruges der ingen kemi i forbindelse med dyrkning af hamp.

Dette påvirker således ikke vores grundvand og fødevarer.

Hamp er således det mest rene og kontrollerede man kan få.

Send en mail her