Vejledende forbrug af hamp

Opstart af boks med ca 100 kg hestehamp som bundlag/madras.
 
Der suppleres med hestehamp og typpisk er forbruget 1 bigbags pr mdr (85 kg).
 
9 mdr på stald (sep/okt til og med maj) = 9 x 85 kg = 765 kg hestehamp.
 
Ialt pr hest/boks pr år 8-900 kg alt efter hvor længe heste er på stald.
 
Forbruget er vejledende, lokale forhold, heste, klima og mennesker bestemmer forbruget.
 
Hvis man i forvejen bruger spåner, vil man erfare at forbruget er mindre med hestehamp i kg grundet større sugeevne og ingen bundmugning i sæsonen.

Hampstrøelse er ikke en dyr strøelse.


Forbrug pr Hest Halm Spåner Easystrø Halmpiller Tørv Hamp
opstart   pr år Hver dag 5 gange 5 gange 2 gange 1 gang 1 gang
               
Opstartsmængde   5 x 50 kg 5 x 50 kg 2 x 180 kg 250 kg 100 kg
Forbrug pr Uge 70 kg 30 kg 30 kg 2 x 13 kg 35 kg 20 kg
Pr år (40 uger)            
incl. Opstart 2800 kg 1450 kg 1450 kg 1500 kg 1650 kg 900 kg
               
Priser incl     25 kg 25 kg 13 kg 35 kg 85 kg
moms   og fragt   kr 80,00 kr 99,00 kr 35,00 kr 95,00 kr 380,00
Pris pr kg   1,00 3,20 3,96 2,69 2,71 4,47
Forbrug   pr. år kr 2.800 kr 4.640 kr 5.742 kr 4.038 kr 4.478 kr 4.023
               
Nedbrydningstid 2 år 2 – 3 år 2 år 2 år 1 år 1 år
               
Udover selve prisen på strøelsen skal den jo også ud igen.    
Nedenstående viser et eksempel med et hesthold på 10 bokse    
hvor mødding køres væk i container og egen indsats sættes til 100 kr/tim.  
Som udgangspunkt sættes arbejde til index 100 hvor man bruger halm.  
Flere kg ud = mere tid i arbejde.        
               
Arbejde   100% 50% 50% 40% 40% 30%
Timer   pr uge 7 3,5 3,5 2,8 2,8 2,1
Timer i alt   280 140 140 112 112 84
100 kr/tim   kr 28.000 kr 14.000 kr 14.000 kr 11.200 kr 11.200 kr 8.400
Bortkøre   møg kr 12.000 kr 10.000 kr 6.000 kr 6.000 kr 3.000 kr 3.000
               
Forudsætninger:            
Bortkørsel af møg er sat til 1500 kr for en containertømning.    
Spåner fylder mindre end halmmødding.        
Spåner er dyrest at komme af med da mange ikke vil modtage spåner.  
Behandlet halm giver mindre mødding end alm halm.    
Tørv og hamp fylder mindst og har størst gødningsværdi.    
               
Indkøb   strøelse kr 28.000 kr 46.400 kr 57.420 kr 40.380 kr 44.780 kr 40.230
Udgifter   i alt kr 68.000 kr 70.400 kr 77.420 kr 57.580 kr 58.980 kr 51.630
Udgifter   (index) 100 104 114 85 87 76
               
               
Forudsætninger for ovenstående varierer fra stald til stald.    
Udgangspunkt er egne erfaringer, diverse vejledninger fra    
producenter samt tilbagemeldinger fra kunder.      
Priser er hentet fra konkurrenter på markedet for strøelse    
med udgangspunkt i et hestehold der ikke køber hele træk    
hjem af gangen, men bestiller 1-5 paller pr levering.